De Jeugdriagg is op 1 juli een fusie aangeggaan met OCK het Spalier, instelling voor Jeugd- en opvoedhulp.
Samen gaan wij verder als 
Kenter Jeugdhulp met het bieden van specialistische hulp in de eigen omgeving. Alle kennis en ervaring, nodig voor het oplossen van problemen rond complexe opvoedsituaties en psychische problemen bij jeugdigen van 0 tot 23 jaar en hun gezinnen, samengebracht onder een nieuwe naam. 

Wilt u meer weten over Kenter Jeugdhulp? Kijk dan op www.kenterjeugdhulp.nl